Nationaal Openluchtmuseum

[25 augustus 2018] Afgelopen week bezocht designJAAP het Nationaal Openluchtmuseum in Arnhem.

Het Nationaal Openluchtmuseum geeft een beeld van het leven in Nederland door de eeuwen heen. Wonen, werken, recreatie en tradities van de Nederlanders worden aan de hand van veelal verplaatste originele gebouwen zoals diverse soorten molens, huizen, boerderijen, gebedshuizen en werkplaatsen in beeld gebracht. Een aantal gebouwen wordt “bewoond” door museummedewerkers die als oorspronkelijke bewoners de bezoekers ontvangen. Ook tal van gebruiksvoorwerpen, oude ambachten en klederdrachten zijn tentoongesteld. Tevens geven ambachtslieden demonstraties van hun kunnen aan het museumpubliek.

Het Nationaal Openluchtmuseum kwam tot stand mede dankzij de historicus Frederic Adolph Hoefer, die in april 1912 het plan opperde om een openluchtmuseum te bouwen, in navolging van soortgelijke musea die hij in Scandinavië had bezocht. Door industrialisatie en verstedelijking verdwenen de regionale verschillen en dreigden tradities en ambachten verloren te gaan. Door historisch belangrijke gebouwen naar een museumterrein te verplaatsen, waar mensen met kennis van zaken aan bezoekers tonen hoe men vroeger leefde en werkte, kan het verleden levend worden gehouden. De “Vereniging voor Volkskunde Het Nederlands Openluchtmuseum” werd nog dezelfde maand opgericht, en deze opende op 13 juli 1915 haar deuren, met zes gebouwen die men van elders had overgebracht. Een van deze eerste huisjes is het los hoes uit Beuningen dat al in de 17e eeuw is gebouwd.

Hier is een fotografische impressie van het Nationaal Openluchtmuseum in Arnhem.