BREDE RAAD 010
De gemeente Rotterdam is per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet). Elke Rotterdammer die te maken heeft of krijgt met één van deze drie wetten mag verwachten dat hij/zij op een juiste manier geholpen wordt. De nieuwe wetten maken het steeds belangrijker dat gemeente en burgers samenwerken. Ook de gemeente Rotterdam vindt dit belangrijk.

Per 1 juli 2015 is de Brede Raad 010 ingesteld door (oud) wethouder Hugo de Jonge. Met de opdracht om het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam gevraagd en ongevraagd te adviseren over gemeentelijk beleid. En samen met de gemeente het beleid binnen het sociale domein voor te bereiden (co-creatie). In de Regeling Brede Raad 010 zijn onder andere de functie, taken en de benoeming verder uitgelegd.

 

fotografie Brede Raad 14 december 2017