[17 juli 2018] Afgelopen week heeft designJAAP architectuurfoto’s gemaakt in het historische stadje Brielle gelegen op het voormalige eiland Voorne in de provincie Zuid-Holland. Brielle  is gelegen aan het Brielse Meer, een afgedamd gedeelte van de Maas dat zich tot belangrijk recreatiegebied ontwikkeld heeft. Het ligt ten oosten van de oude vaargeul Brielse Gat. Tot 1700 werd dit water gebruikt als verbinding naar Rotterdam, daarna trad verzanding op waardoor het Gat minder goed bevaarbaar werd. Het Goereese Gat was een alternatief.

Een deel van Brielle  is een beschermd stadsgezicht. Met haar bijna 400 rijksmonumenten op een inwoneraantal van nog geen 12.000 inwoners bezit de stad samen met Harlingen de meeste monumenten per inwoner van heel Nederland.

Op 1 april 1572 werd de stad ingenomen door de Watergeuzen . De Inname van Den Briel wordt algemeen gezien als het eigenlijke begin van de opstand tegen Filips II, het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Aan dit feit dankt Brielle  haar schildspreuk Libertatis Primitiae, “eersteling der vrijheid”. Dit historisch feit wordt ieder jaar op 1 april gevierd.

Hier is een architectonische fotoimpressie van Brielle.