[14 november 2017] Afgelopen maanden isdesignJAAP begonnen met het fotograferen van de Rotterdamse wijken. Het Oude Westen is onderdeel van het gebied Stadscentrum, het ligt ten westen van het echte centrum.

De wijk is ontstaan aan het eind van de 19e eeuw toen het grondgebied van de wijk toebehoorde aan de toenmalige gemeente Delfshaven. Delfshaven legde grondexploitanten weinig eisen op, waardoor een wijk gevuld raakte met speculantenbouw. In 1886 werd het Oude Westen door de annexatie van Delfshaven een deel van Rotterdam-West. De gemeente Rotterdam hanteerde een structurelere aanpak met betrekking tot de stadsuitbreiding dan Delfshaven, wat er onder meer voor zorgde, dat de wijk verharde wegen kreeg en riolering. Toen de stad groeide, reikte het westelijke deel van de stad tot aan Schiedam. Sindsdien wordt het oudste deel van de wijk Oude Westen genoemd.

In de wijk wonen mensen van veel verschillende nationaliteiten: 70% van de winkels wordt beheerd door de mensen van buitenlandse oorsprong. Door de grote diversiteit staat de wijk  bekend als gezellig en is leuk om te bezoeken. De West-Kruiskade is een bruisende, wereldse winkelstraat.

Hier is JAAP’s beeldverslag van het Oude Westen.