cover Nieuwsbrief Het Fleurtje nr  1 2016 digitaal-1[25 februari 2016] Het Fleurtje nummer 1 -2016, de nieuwsbrief van BelFleur is er weer! Met ondermeer een fotoverslag van de activiteiten van BelFleur in de afgelopen decembermaand!

BelFleur is een onderdeel van Wmo-diensten Radar en helpt buurtbewoners in Rotterdam-Centrum met klusjes die ze zelf niet meer (kunnen) oplossen. BelFleur werkt daarbij met vrijwilligers. De nieuwsbrief is bestemd voor de buurtbewoners, vrijwilligers en belangstellenden.

Redactie BelFleur:
fotografie: Jaap van Leeuwen
tekst: Winnie Lassooij en Elly Vonk
vormgeving: Gerard Verburg