[16 juni 2020] Meijendel is een uitgestrekt waterrijk duin- en natuurgebied ten westen van zuidelijk Wassenaar en ten noorden van Den Haag (Scheveningen). Het is tevens waterwingebied en wordt beheerd door waterbedrijf Dunea. Meijendel maakt onderdeel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Meijendel

Meijendel heeft een omvang van ca 2000 ha en vormt met het naastgelegen Hollands Duin het grootste aaneengesloten duingebied van Zuid-Holland. De naam Meijendel is ontstaan doordat in een vallei een boerderij gestaan heeft, die genoemd werd naar de vele meidoorns die in de omgeving groeiden. Achter de zeereep, de met helm begroeide smalle strook duin direct aan het strand, liggen verschillende andere duinzones. De meeste infiltratieplassen voor de waterwinning liggen vlak achter de meest westelijke duinstrook.

In het gebied komen verschillende bijzondere planten- en diersoorten voor. Enkele weinig voorkomende korstmossoorten zijn saucijsbaardmos, duindaalder en eikenmos. Opvallende plantensoorten zijn kruisbladgentiaan, nachtsilene, bitterkruidbremraap en bleek schildzaad. Mossen zijn onder meer etagemos, geplooid sikkelmos en rozetmos. Plaatselijk dominant zijn kruipwilg en eikvaren, terwijl in de voormalige landbouwgebieden duindoorn en meidoorn veel voorkomen, naast wilde liguster en hondsroos.

Hier is een fotografische impressie van natuurgebied Meijendel op de nieuwe stockfotosite: designjaap.online